900 809 241
A solución ecolóxica para as chinches
Thermicide é unha solución rápida, eficaz e innovadora, que evita ademais o uso de biocidas.

O sistema consiste nunha pistola que proxecta aire quente a unha velocidade e temperatura adecuados para a eliminación de insectos por choque térmico. 


Está deseñado para poder ser utilizado individualmente. Trátase dun equipo lixeiro e manexable, fácil de transportar, prescinde do uso de produtos biocidas e reduce substancialmente os tempos de actuación.

Thermicide é un sistema patentado e certificado por empresas especialistas independentes na avaliación da efectividade de insecticidas.

O vapor seco elimina as chinches da cama
Tratamos todas as superficies cun fluxo de vapor seco que consegue eliminar o 100% dos ovos e unha porcentaxe extremadamente significativa dos insectos adultos nunha soa pasada.

Un servizo de desinsectación de chinches comeza por nunha inspección pormenorizada de todas as estancias potencialmente afectadas.  Con fins preventivos, aconsellaremos de cara a evitar a contaminación cruzadaIsto éevitar os intercambios de elementos de limpeza  (panos de limpeza, vasoiras…) dunhas habitacións a outras, pois son posibles portadoras das chinches.

Nas estancias afectadas retirarase a roupa da cama, que ha de ser lavada a máis de 50º C; aquelas pezas de roupa que non puideran lavarse a esta temperatura (cubrepés, colchas, alfombras..) tratarémolas na Cámara coa que contamos nas nosas instalacións para entregalas desinsectadas nun prazo aproximado duns sete días, cun tratamento que nin mancha nin deixa olores.

Nas estancias afectadas por chinches procederase a tratar todas as superficies cun fluxo de vapor sobrequentado que consegue eliminar o 100% dos ovos e unha porcentaxe extremadamente significativa dos insectos adultos nunha soa pasada.

Sen uso de sustancias químicas


Este sistema non emprega insecticida e non ten período de ausencia, polo que conforme remata o servizo xa se pode entrar na estancia que queda limpa e sen olores.

É un tratamento moi eficaz e ecolóxico para a eliminación das chinches.

Servizo con garantía.


Pugas policarbonato
Tiras de pugas de policarbonato control de paxaros.
6€
Moucho solar
Moucho con cebeza xiratoria con placa solar
97€
Espantallo aves
9€
ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com