900 809 241
Avances no Mapa de térmites peninsular

A infestación de térmites é frecuente nas construcións localizadas nos cascos antigos das cidades. Estes insectos, aliméntanse da celulosa contida na madeira (xilófagos) representan unha das agresións máis perigosas que poden sufrir as estruturas de madeira dun edificio, os danos permanecen na maioría das ocasións ocultos. Son capaces de atravesar calquera material, incluído o formigón, e o ser una praga silenciosa -nin se ven ni se escoitan- a súa capacidade de actuación é aínda máis rápida. Cando se detectan, xeralmente teñen destruído o patrimonio poñendo en risco a saúde do edificio e, en consecuencia, a seguridade dos seus inquilinos.

A procesionaria do piñeiro

Tras aniñar durante o inverno no alto das copas dos piñeiros, coa primavera coa chegada do incremento das temperaturas, a eiruga procesionaria do piñeiro, -Thaumetopoea pityocampa -que debe o seu nome á forma que teñen estas eirugas de desprazarse en procesión-, descende en fila para enterrarse e comezar o proceso de cristalización que as converterá en bolboretas durante o verán.

Esta praga non só se ten convertido nun problema para os piñeiros, senón que tamén supón un importante risco sanitario para nenos, adultos e animais domésticos e mascotas, un simple contacto con esta especie, pode producir dermatite, lesións oculares e fortes reacciones alérxicas ou urticarias. A procesionaria afecta a todo o territorio peninsular e as Baleares e é unha das pragas máis prexudicial e destrutiva para os piñeiros peninsulares despois dos incendios forestais. 

ANECPLA no seu artigo de prensa publicado na Revista Infoplagas insiste en que os métodos de control para combater esta praga –destrución dos bolsóns, trampas de feromonas, instalación de barreiras físicas ou emprego de produtos químicos- deben efectuarse valorando factores como o ciclo biolóxico no que se encontre a praga, as condicións ambientais, o nivel de infestación ou a minimización do posible impacto sobre o medio, os animais e o ser humano; razón pola que deben ser as empresas expertas, como ARUMIA, as que sexan as encargadas de establecer as medidas de  adecuadas.

 

Atrapa insectos - insectocutor i- trap 25 -
TRAP 25 Insectocutor de parede ou sobremesa
62€
Globo - Aves

Globo disuasor de aves

49€

ARUMIA, S.L. B-15656580

Camiño de Agrela ó Martinete
Nave 3,  Agrela
15008 A Coruña

T. 981 217 063
arumia@arumia.com