900 809 241
Xa están aquí ... os mosquitos!
Despois dun longo e húmido inverno saen os mosquitos e atacan os nosos xardíns. Agora é o momento máis oportuno para combatelos, antes de que poñan máis ovos e se multipliquen ata unha cantidade mais dificil de manexar! ¡Chámanos a 900 809 241 ou escribe a info@arumia.com DIAGNÓSTICO e ORZAMENTO GRATUÍTO!

Os mosquitos son unha das pragas máis perigosas en cuanto á transmisión de enfermidades. Estes insectos pertencen ó grupo dos dípteros e dentro deste grupo, á familia dos culícidos. Contrariamente ó que supón o público en xeral, só as femias pican e aliméntanse de diversos mamíferos, incluído por suposto a especie humana.

Destácase ademais, que as femias picadoras só se alimentan de sangue cando se encontran fecundadas, e a inxestión hematófaga corresponde tan só ó 3% da súa alimentación aproximadamente. O resto da dieta dos mosquitos (femias e machos) está baseada nos xugos vexetais de plantas, arbustos e árbores en xeral.

Sempre que sexa aplicable, os procesos elixidos por ARUMIA para o control de mosquitos, baséase en medios biolóxicos, coa aplicación por aspersión de gotas finas sobre as áreas húmidas nas que poden estar as larvas:


Bacillus Thuringiensis

Trátase dun biolarvicida, BacillusThuringiensis é unha bacteria que actúa exclusivamente sobre as larvas das variedades principais de mosquitos. Este producto aplícase sobre todos os puntos de acumulación da auga, que son os hábitats naturais de desenvolvementodos mosquitos cando estes se atópan en estado larval. Algunhas das áreas mais comúns tratadas con Bacillus Thuringiensis son as lagoas artificiais e naturais, charcas, brañas, sumideiros, plantas de tratamento, hazard acuáticos dos campos de golf, áreas de ocio acuático...

 

Método de aplicación

O medio de aplicación é por aspersión de gota fina, nós levamos todo o material necesario para o tratamento, aplicamos o larvicida diluído en auga segundo a proporción da dose recollida na súa etiqueta e documentación así desde unha motobomba autónoma aplícase unha pulverización por todas as zonas húmidas por onde poden atoparse as larvas dos mosquitos.

Non hai perigo para os nen@s nen para os animais domésticos. Estamos todos fóra de perigo.

É un tratamento 100% biolóxico.

¡Chámanos a 900 809 241 ou escribe a info@arumia.com !

Avances no Mapa de térmites peninsular
A procesionaria do piñeiro

A infestación de térmites é frecuente nas construcións localizadas nos cascos antigos das cidades. Estes insectos, aliméntanse da celulosa contida na madeira (xilófagos) representan unha das agresións máis perigosas que poden sufrir as estruturas de madeira dun edificio, os danos permanecen na maioría das ocasións ocultos. Son capaces de atravesar calquera material, incluído o formigón, e o ser una praga silenciosa -nin se ven ni se escoitan- a súa capacidade de actuación é aínda máis rápida. Cando se detectan, xeralmente teñen destruído o patrimonio poñendo en risco a saúde do edificio e, en consecuencia, a seguridade dos seus inquilinos.

Tras aniñar durante o inverno no alto das copas dos piñeiros, coa primavera coa chegada do incremento das temperaturas, a eiruga procesionaria do piñeiro, -Thaumetopoea pityocampa -que debe o seu nome á forma que teñen estas eirugas de desprazarse en procesión-, descende en fila para enterrarse e comezar o proceso de cristalización que as converterá en bolboretas durante o verán.

Esta praga non só se ten convertido nun problema para os piñeiros, senón que tamén supón un importante risco sanitario para nenos, adultos e animais domésticos e mascotas, un simple contacto con esta especie, pode producir dermatite, lesións oculares e fortes reacciones alérxicas ou urticarias. A procesionaria afecta a todo o territorio peninsular e as Baleares e é unha das pragas máis prexudicial e destrutiva para os piñeiros peninsulares despois dos incendios forestais. 

ANECPLA no seu artigo de prensa publicado na Revista Infoplagas insiste en que os métodos de control para combater esta praga –destrución dos bolsóns, trampas de feromonas, instalación de barreiras físicas ou emprego de produtos químicos- deben efectuarse valorando factores como o ciclo biolóxico no que se encontre a praga, as condicións ambientais, o nivel de infestación ou a minimización do posible impacto sobre o medio, os animais e o ser humano; razón pola que deben ser as empresas expertas, como ARUMIA, as que sexan as encargadas de establecer as medidas de  adecuadas.

 

Atrapa insectos - insectocutor i- trap 25 -
i-TRAP 25 Insectocutor de parede ou sobremesa
76€
Globo - Aves

Globo disuasor de aves

49€

ARUMIA, S.L. B-15656580

Camiño de Agrela ó Martinete
Nave 3,  Agrela
15008 A Coruña

T. 981 217 063
arumia@arumia.com