900 809 241
ADMINISTRACIÓN

Arumia presta servicios específicos para o sector público, en concreto, para os departamentos de Saúde Medio Ambiental dos Concellos, no control de pragas, desratizacións ambientais, prevención da legionella, eliminación da procesionaria do piñeiro... sempre poñendo a súa disposición a profesionais cualificados e incluso atendendo directamente  ás demandas dos ciudadanos baixo a supervisión da administración.

Arumia ten realizado proxectos con departamentos administrativos de urbanismo e  rehabilitación, municipais, como inspeccións de áreas históricas para determinar os niveis de afectación por térmites en áreas urbanas de caracter histórico monumental.

A empresa Arumia, S.L. está clasificada na Junta Consultiva do Ministerio de Hacienda para contratar coas Administracións Públicas contratos de servicios. Clasificada no Rexistro de Contratación da Xunta de Galicia. Tamén está clasificada no Rexistro REA.

Para máis información acerca de como podemos axudarlles a ofrecer protección e prevención ó problema de pragas, prevención de la legionella,.. en general en la sanidad ambiental llámenos al 900 809 241 para concertar una visita técnica que atenderá sus necesidades.

ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
T. 981 217 063
arumia@arumia.com