900 809 241
EFECTOS / MOLESTIAS
A través dos indicios, dos efectos ou molestias que produce a praga podemos identificala.
Picaduras/Indicios
ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com