Hixienización climatización

Calidade do aire de interior

A preocupación pola calidade ambiental no interior de edificios é cada vez máis grande; isto responde a dúas razóns fundamentais: o deseño de edificios pechados e ó moito tempo que pasan as persoas en ambientes interiores.

As queixas máis frecuentes do persoal, en edificios con contaminación microbiana en ar deinterior, refírense ós cheirumes con sensación de ambiente cargado, olor ahumidade, irritación de garganta e nariz, proído de ollos, dor decabeza,bagoxadas, alerxias, etc.

Tratamento deLimpeza dos Sistemas de Climatización e Ventilación (SV/C) de Edificios,Fábricas, Restaurantes...  

                                                                 

Hixenización do sistema de ventilación/climatización                                                                                        

A inspeccióntécnica para elaborar un proxecto de valoración inicial, vídeo inspección.

Procedemos álimpeza de sólidos e a desinfección para romper a cadea de transmisión  naque se pode converter as instalacións de climatización/ventilación dosmicroorganismos patóxenos, destacando o aspergilus. 

Verificamos otratamento realizado por medio de toma de mostras as que poderemos compararcoas recollidas previas á hixienización dos conductos, certificando otratamento ante o dono da instalación.

Para este procedemento seguirase o disposto na Norma UNE EN 100 012, recollida no actual RITE.

ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com