Cookie Control
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y experiencia de usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Leer más
900 809 241
ARUMIA

ARUMIA S.L. Sanidade Ambiental e Control Integrado de Pragas

 
ARUMIA é unha empresa galega que naceu no ano 1998, na actualidade está consolidada no sector, dedicada á Sanidade Ambiental e o Control Integrado de Pragas.

O Control Integrado de Pragas expresa o método para controlar as pragas enfatizando o uso de prácticas preventivas sinxelas e económicas que podan ocasionar o menor dano posible ás persoas e ó medioambiente. O método baséase na eliminación das pragas minimizando o seu acceso ó alimento, auga e refuxios.

-Inscrita no Rexistro Oficial de biocidas co Nº 0022-GAL-SCO

-Inscrita no Rexistro Oficial de operadores fitosanitarios C-0095-S

-Rexistro Xeral de Contratistas conº 2691


Ten implantado un Sistema Integrado de Xestión da Calidade e Medioambiental (ISO 9001 e ISO 14001)

Rexistrada no rexistro E.M.A.S. (Eco-Management and Audit Scheme, o Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría)


O persoal está formado por profesionais altamente cualificados, con carnés de manipulador/a de praguicidas, cursos homologados de todos os servicios que oferta Arumia.

Empregamos productos homologados e rexistrados polo Ministerio de Sanidad y Consumo.


ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com