Cookie Control
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y experiencia de usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Leer más
900 809 241
Política de privacidade e protección de datos

¿Quen é o Responsable do Tratamento? 

Identidade: ARUMIA, S.L B15656580

Enderezo: Camiño da Grela ó Martinete 32, 15008 A Coruña

Teléfono: 981217063

Correo electrónico: arumia@arumia.com


¿Con que finalidade tratamos os seus datos?

Os datos que nos facilita a través do formulario de contacto son tratados coa finalidade de atender a súa consulta. 


No caso de que solicitara un orzamento os seus datos son tratados coa finalidade de emitir e remitirlle o orzamento solicitado.


Se vostede é cliente os seus datos son tratados coa finalidade de prestarlle o servizo solicitado incluíndo a xestión de cobro.


¿Por canto tempo se conservan os seus datos?

Os seus datos serán conservados mentes se manteña vixente a relación contractual ou de servizos e  ao que finalice esta durante os prazos de prescrición legalmente previstos.


¿Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

Os seus datos son tratados baixo a base legal do cumprimento ou execución dun contrato ou precontrato e no caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, trátanse sobre a base legal do seu consentimento.


¿A quen se comunican os seus datos?

Os seus datos poden ser comunicados a terceiros dentro dos supostos legalmente previstos así como a outros terceiros que lle prestan servizos a Arumia, como por exemplo empresas de aloxamento web ou provedores de correo electrónico.


Os seus datos poden ser comunicados ás autoridades administrativas con competencia na materia dentro de los supostos legalmente previstos.


¿Cales son os seus dereitos?

O/a titular dos datos ten dereito a:


    • Acceder aos seus datos

    • Rectificar os seus datos

    • Suprimir os seus datos

    • Portar os seus datos a outro Responsable

    • Oporse a todo ou a parte do tratamento 

    • Limitar o uso dos seus datos persoais


Caso de non satisn ante la Autoridade de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, Madrid.


ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com