Cookie Control
Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios y experiencia de usuario. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.

Leer más
Xestión Biolóxica das pragas
A loita biolóxica consiste na utilización de organismos vivos ou produtos derivados deles mesmos para impedir ou reducir os danos ocasionados pola praga.  

Os produtos biorracionais son eficaces e seguros, non conteñen pesticidas ou insecticidas.

Para levar a cabo o control biolóxico das pragas empréganse diversas técnicas:

-Solta de organismos útiles:

-Antagonistas, que compiten polo espacio e os nutrientes co parasito.

-Depredadores, que se alimentan dos parasitos.

-Parasitos útiles, que parasita a praga.

-Captura masiva mediante o emprego de trapelas de feromonas ou trapelas cebo alimentario:

-Confusión sexual mediante a utilización de difusores de feromonas.

-Alteración alimentaria.

-Ceiba de machos estériles para diminuír o tamaño da poboación.

As trapelas se empregan tamén para monitorizar poboación do vector a controlar.

ARUMIA, S.L. B-15656580
Camiño Agrela ó Martinete 32
Agrela
15008 A Coruña
Tel.: 981 217 063
arumia@arumia.com